Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VODAFONE

Εύρεση εργασίας

Εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού στην Αλεξανδρούπολη, αναζητεί "Σύμβουλο πωλήσεων φωτισμού"

Πληροφορίες
Ημ/νία έκδοσης: 31-07-2021
Όνομα υπεύθυνου:
Τηλέφωνο:
E-mail: chkousi@e-kousis.gr
Περιγραφή

Η εταιρεία ΚΟΥΣΗΣ ΑΕ, από τα πιο ισχυρά & αναγνωρισμένα ονόματα στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών ειδών κ.α. αναζητεί για το κατάστημα Αλεξανδρούπολης "Σύμβουλο Πωλήσεων Φωτισμού".

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ

• Γνώση αγγλικής γλώσσας

• Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δυνατότητες

• Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

• Σταθερό μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

• Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας

• Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chkousi@e-kousis.gr