Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας

Αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας

21-11-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, επικυρώνοντας τη σχετική από 5.11.2022 εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και διαμαρτυρόμενο για τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που αγγίζει τα τρία χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Αποφάσισε την αποχή των μελών του από τις υποθέσεις του προγράμματος νομικής βοήθειας και των αυτεπάγγελτων διορισμών και τη μη έκδοση αντιστοίχων γραμματίων προκαταβολής, από 21.11.2022 .

(Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις).