Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Τι παίζει με τον διαχειριστικό έλεγχο στο δήμο Αλεξανδρούπολης;

Τι παίζει με τον διαχειριστικό έλεγχο στο δήμο Αλεξανδρούπολης;

05-08-2022

Διαβάσαμε σε newsletter της Εθνικής αρχής διαφάνειας ότι, κλιμάκιο της πραγματοποίησε έλεγχο σε Δήμο, με αντικείμενο τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης, υλοποίησης και πληρωμής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τα έτη 2019, 2020 και 2021, καθώς και για τον έλεγχο επί της διαδικασίας δύο απευθείας αναθέσεων υπηρεσιών εκσκαφής τάφων και προμήθειας υλικών σειρήνων πολιτικής προστασίας (με τις σειρήνες πολιτικής προστασίας στους Δημους, θα ασχοληθούμε σε άλλο άρθρο μας).

Αυτός ο έλεγχος της ΕΑΔ, μας θύμισε τον διαχειριστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο τμήμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ακόμη εκκρεμεί η γνωστοποίηση του.
Να σημειωθεί ότι το 2020 ο έλεγχος ανατέθηκε σε τεχνικό σύμβουλο του Δημάρχου κατ΄εντολή του.

Τα ευρήματα του τεχνικού συμβούλου, παραδόθηκαν το 2021 στον Δήμαρχο ο οποίος και ανέθεσε σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών (KSI GREECE) την επίσημη έρευνα των ευρημάτων σε βάθος.
Αυτά έγιναν με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη.

Από εδώ όμως ξεκινούν τα παράδοξα. Ο διαχειριστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε και παραδόθηκε με ημερομηνία 31/12/2021. Κι ενώ το δημοτικο συμβούλιο, οι δημότες και τα ΜΜΕ περίμεναν να μελετήσουν τα στοιχεία του ελέγχου, εντούτοις πέρασαν 7 μήνες και ακόμη ο έλεγχος δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις και πιέσεις από τις δημοτικές παρατάξεις και τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Δήμαρχος από το 2021 δήλωνε αποφασιστικά ότι θα διαβιβάσει την έκθεση ελέγχου στα αρμόδια κρατικά ελεγκτικά όργανα όπως η Εισαγγελία διαφθοράς, η εθνική αρχή διαφάνειας, το Ελεγκτικό συνέδριο, το ΣΔΟΕ κλπ.
Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τους λόγους που δεν έχει γίνει ήδη κάτι τέτοιο.

Σε κάθε περίπτωση το θέμα δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στους δημότες που έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αναλυτικά τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων του Δήμου.
Ελπίζουμε ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα πάρουν πρωτοβουλία να απαιτήσουν και να πιέσουν ώστε να δημοσιοποιηθεί η έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου ακόμη και με την συνδρομή των αρμοδίων αρχών.

Η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει δημόσια κάποια ικανοποιητική εξήγηση για τους λόγους της μη δημοσιοποίησης (δεν θελουμε να πιστέψουμε ότι πρόκειται για απόκρυψη) του ελέγχου, η οποία δίνει το δικαίωμα για διάφορες ερμηνείες.

Διαβάστε παρακάτω το δελτίο τύπου της Εθνικής αρχής διαφάνειας για ανάλογο (και μάλιστα μικρότερης κλίμακας) έλεγχο που πραγματοποίησε πρόσφατα σε άλλο Δήμο.

Αντε και στα δικά μας....

EΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποίησε έλεγχο σε Δήμο, με αντικείμενο τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης, υλοποίησης και πληρωμής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τα έτη 2019, 2020 και 2021, καθώς και για τον έλεγχο επί της διαδικασίας δύο απευθείας αναθέσεων υπηρεσιών εκσκαφής τάφων και προμήθειας υλικών σειρήνων πολιτικής προστασίας.

Τα κύρια ευρήματα του ελέγχου ήταν τα εξής:

Τριάντα τέσσερα (34) Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής που εκκαθαρίστηκαν και πληρώθηκαν τα έτη 2020 και 2021, συνολικού ποσού 353.515,80€, που αφορούσαν σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, καθώς και των απαραίτητων ανταλλακτικών, εκκαθαρίστηκαν και πληρώθηκαν χωρίς να υφίστανται Πρωτόκολλα Παραλαβής από το αρμόδιο όργανο
Διενεργήθηκαν δύο (2) απευθείας αναθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκσκαφής τάφων, τις οποίες οι ανάδοχοι δεν υλοποίησαν και ο Δήμος δεν προέβη στις προβλεπόμενες ενέργειες για την έκπτωσή τους.
Για τις μη σύννομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Δήμου που αφορούσαν στις διαδικασίες υλοποίησης και πληρωμής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ζητήθηκε από τον Δήμαρχο η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά επτά (7) εμπλεκόμενων υπαλλήλων με, κατά περίπτωση, ασκηθέντα καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), Εκκαθαριστή Δαπανών και Δημοτικού Ταμία.

Επίσης, προτάθηκε στον Δήμο:

Η εκκαθάριση και πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών να πραγματοποιείται μετά από τη σύνταξη και υπογραφή των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής, τα οποία αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικό της εκάστοτε εκκαθάριση
Στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι έκπτωσης των αναδόχων, λόγω μη παροχής της υπηρεσίας ή προμήθειας, να προβαίνει άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες έκπτωσης.
Επίσης, έγινε σύσταση στον Δήμο κατά τη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, το αρμόδιο όργανο να διενεργεί έρευνα αγοράς προς διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.